ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

W PROGRAMIE:

Sympozjum: Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

Wykłady i dyskusje

Sesje „Gorący Temat”
Warsztaty
Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)

WSPÓŁPRACA:

European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

MIEJSCE OBRAD:

EXPO Łódź, Al. Politechniki 4
AAIK 2019 - Hala EXPO

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”
REJESTRACJA ON-LINE - JUŻ WKRÓTCE

KONTAKT:

„MEDITON”, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

• • •
Udział w Konferencji upoważnia do otrzymania punktów edukacyjnych
przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo otrzymywać bieżące informacje o konferencji
ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź 2019,
zachęcamy do zapisania się do newslettera podając swój e-mail:

   
P A T R O N A T   M E D I A L N Y