ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019
PATRONAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO
 
Profesor Marek L. Kowalski

Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna - Łódź 2019, która odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2019 r.

Obok sesji wykładowych, prezentacji „gorących tematów” i warsztatów, obejmujących szeroką tematykę diagnostyki i postępowania w astmie i chorobach alergicznych, w trakcie konferencji odbędą się dwa sympozja mające na celu szersze omówienie interesujących nas zagadnień.

Naszą konferencję rozpocznie drugie już Sympozjum „Leki biologiczne w astmie i alergii”, obejmujące sesje wykładowe poświęcone praktycznym możliwościom leczenia chorych na astmę i inne choroby alergiczne dostępnymi w Polsce lekami biologicznymi.

W sobotę odbędzie się II Sympozjum „Alergia i nadwrażliwość na leki” poświęcone praktycznym zagadnieniom diagnostyki i postępowania w tych trudnych obszarach klinicznych.

W programie konferencji będą także warsztaty „Sam na sam z pacjentem”, mające pomóc lekarzowi w bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu procedur alergologicznych w gabinecie alergologicznym.

Szczegółowy program Konferencji jest obecnie w trakcie przygotowywania – czekamy także na Państwa propozycje!

Zapraszamy do Łodzi!

Profesor Marek L. Kowalski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik Kliniki Immunologii i Alergii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Goście specjalni i wykładowcy konferencji AAIK 2019

Profesor Jean_Bousquet

Profesor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)
Jeden z najwybitniejszych współczesnych alergologów, twórca i dyrektor inicjatywy ARIA
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma),
były przewodniczący komitetu GINA i wiceprezydent światowej sieci GA2LEN
(Global Allergy and Asthma European Network).
Redaktor czasopisma Clinical and Translational Allergology,
autor ponad 1200 publikacji naukowych.

• • •
Prof_T_Zuberbier

Profesor Torsten Zuberbier (Berlin, Niemcy)
Kierownik Centrum Alergologii Charité w Berlinie,
Prezydent Europejskiej Fundacji Badań nad Alergią (ECARF),
Alergolog i dermatolog, redaktor licznych międzynarodowych stanowisk,
dotyczących postępowania w chorobach alergicznych.

• • •

W PROGRAMIE:

Sympozja:
Leki Biologiczne w Astmie i Alergii
Alergia i Nadwrażliwość na Leki
Sesje: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych

Wykłady i dyskusje

Sesje „Gorący Temat”
Warsztaty
Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

Klinika Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)

WSPÓŁPRACA:

European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

MIEJSCE OBRAD:

EXPO Łódź, Al. Politechniki 4
AAIK 2019 - Hala EXPO

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”

KONTAKT:

„MEDITON”, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

• • •
Udział w Konferencji upoważnia do otrzymania punktów edukacyjnych
przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo otrzymywać bieżące informacje o konferencji
ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA Łódź 2019,
zachęcamy do zapisania się do newslettera podając swój e-mail:

   
P A T R O N A T   M E D I A L N Y